Derwen Taffeta    RWD 51
  F: 1994
  e: Tireinon Confidence WSB 25517
u: Derwen Tegan WSB 60337
ue: Cefnparc Boy 2151
 Uppf:  Derwen Stud, UK
Äg:  Sara Doverholm

Taffeta är visad på utställning med 41p som bäst!
Hon fick vid den senaste utställningen
9a på typen och 9a på traven!
Taffeta kom till vår ägo 30/7-2007.