Tindra kvällen innan fölning, gått över tiden i mer än två veckor..