Härliga ungar på get-taket, Merina, Nathalie, John, Edvin och Simon.